Skolyoz Korsesi

Skolyoz Korsesi

Skolyoz korsesi, skolyoz hastalığının ilerlemesini azaltacaktır. Bu hastalıkta önce omurgada bir tarafa doğru eğilme olur, daha sonra omurganın kendi ekseninde dönmesiyle kaburgalarda yamukluk ortaya çıkar. Bu etkiler sırtta kamburluğa yol açar. Skolyoz çoğunlukla çocukluk döneminde ortaya çıktığı için, büyümenin etkisiyle omurgadaki eğiklik te artar. Omurgadaki eğim 25 dereceyi aştığında ciddi sorunlar baş gösterir. Skolyoz korsesi büyümeyle birlikte artan omurga eğimini tam olarak düzeltmese bile, hastalığın gelişmesini engeller. Bu tedavi hastanın büyüme çağında uygulandığı takdirde oldukça başarılı sonuçlara neden olur.

Skolyoz korsesi kimler için uygundur?
  • İskelet gelişimi tam olarak tamamlanmamış hastalarda
  • Omurga eğriliği 20-40 derecede yani orta seviyede olan hastalarda
  • Omurga eğriliği giderek artan hastalarda uygundur.
Skolyoz korsesi türleri arasında nasıl seçim yapılmalı?

Skolyoz korsesi diye bilinen düzeltici korse çeşitleri oldukça fazladır. Bunlar arasında en uygun olanı kullanmak gerekir. Skolyoz korsesi seçiminde doktorunuz omurgadaki eğriliğin yerine ve şekline uygun bir korse tercihi yapabilir. Buna rağmen böyle eğriliklerde kullanılan farklı skolyoz korseleri vardır. Bu korselerin yapıldığı malzemeler farklı olabilir, yapılma tekniği farklılık gösterebilir. Ayrıca skolyoz korseleri arasında fiyat farklılıkları olabilir. Skolyoz hastası için önemli olan omurgadaki eğrili düzeltebilecek en uygun korsenin kullanılmasıdır. Korsenin türü pek önemli değildir. Sadece hastaların henüz çocuk olması nedeniyle rahat, kullanması kolay, dışarıdan belli olmayan skolyoz korsesi seçimi daha uygun olacaktır.

Skolyoz korsesi tedavisinin etkinliği için, hasta, aile ve doktor işbirliği içinde olmalıdır. Bu aynı zamanda çocuğun korseyi benimsemesine ve daha rahat kullanmasına yardımcı olur. Hastanın çocuk olması korse tedavisinin en zor tarafıdır. Çocuğun korse kullanma fikrini benimsemesi oldukça önemlidir. Skolyoz korsesi hazırlandığında doktor tarafından korsenin denetlenmesi gerekir. Grafiler çekilerek korsenin bası noktalarıyla uyumlu olup olmadığına, bası yastıkçıklarının kalınlığına bakılmalıdır. Omurgadaki eğriliğin % 50 oranında düzeltmeyi hedefleyecek şekilde skolyoz korsesi hazırlanmalıdır. Bu yüzden korsenin hedeflere uygun hazırlanması ve kullanılmaya başlanması gerekir. Çocuk için korsenin kullanılması zor olduğu kadar zahmetlidir. Bu tedavi süreci sabır ister. Bu yüzden skolyoz korsesi rahat olmalı ve çocuğun bunu kullanmayı istemesi gerekir.

Skolyoz korsesi başarı oranı nedir?

Skolyoz korsesi vücuttaki büyüme sırasında omurgadaki eğriliğin artmasını engelleyebilmek için destek vazifesi görür. Bu tedavinin temel amacı omurga eğriliğinin derecesini düşürmek değil, eğriliğin ilerlemesini yavaşlatmak ve durdurmaktır. Skolyoz korsesi omurga eğriliğini tam olarak düzeltmez. Ancak yapılan kontrollerde belli oranda düzelme olması beklenir. Bu tedavideki en iyi başarı oranı eğriliğin ilerlemesinin durdurulması ve cerrahiye gerek duyulmamasını sağlamaktır. Araştırmalar hastaların yarısından bunun sağladığını ortaya koymaktadır. Korsenin kullanımı eğrilik 40 derecenin üzerinde olduğunda pek önerilmez. Nadiren ameliyatın geciktirilmesi için, 60 dereceye kadar olan eğriliklerde skolyoz korsesi kullanılabilir.

Skolyoz korsesi tedavisinin başarısı için gereken kriterler nelerdir?
  • Skolyoz korsesinin uygun hastada, uygun korse tipinin uygun zamanda kullanılması ve hastanın düzenli olarak takip edilmesi gerekir.
  • Hastalığın erken aşamada teşhis edilmesi ve hastanın büyüme çağında olması gerekir. Özellikle kızlarda adet görmeden bu tedaviye başlanmalıdır.
  • Korsenin hastaya uygun şekilde yapılması ve önceden kontrol edilerek kullanılması gerekir.
  • Skolyoz korse ortopedi cerrah tarafından devamlı kontrol edilmelidir.
  • Korsenin gün içinde 20-23 saat kullanılması gerekir.
  • Hasta skolyoz egzersizleri gibi aktiviteler yapıyorsa, yine doktor takibiyle korseyi giymeye ara verebilir.
Skolyoz korsesi kullanımında tedavinin başarısına korsenin günlük kullanım süresi önemli bir etki yapar. Günde 6 saate kadar kullanım tedavide % 41 oranında başarı sağlarken, 13 saat ve üzerinde korse kullananlarda bu oran % 90 civarında olur. Bu etkin skolyoz tedavi yönteminde hastanın uyumlu olması ve ailenin hastayı desteklemesi eğriliğin ilerlemesini de durduracaktır.
Son Güncelleme : 01.04.2021 12:36:23
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. Selen Karadeniz - 01.04.2021 12:36:23
Skolyoz Korsesi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Skolyoz Korsesi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Skolyoz Korsesi"
Kardeşim polislik sınavına girecek ama skolyoz elenme sebebiymiş. Aslında belirli bir derecesi varmış ama kaç olduğunu bilmiyorum. Tamamen kurul kararına kalmış. Skolyoz korsesi giyse omurga hangi oranda ve ne sürede iyileşir emin değilim. Yine de edinmek istiyorum bu korseden fakat satan bir yer bulamadım.
Berkant . 27.10.2018 19:25:17
CEVAP YAZ
Skolyoz Düzeltme Egzersizleri
Skolyoz Düzeltme Egzersizleri
Skolyoz Düzeltme Egzersizleri, Skolyoza özel olarak yapılması gereken fizik tedavi egzersizleri faydalı olmaktadır. Fakat bu egzersizler için zaman kavramı önem arz etmektedir. Çok erken yaşta başlamakta olan egzersizler çocuklarda erken bıkkınlığa n...
Skolyoz Dereceleri
Skolyoz Dereceleri
Skolyoz Dereceleri, Skolyoz halk arasında omurga eğriliği olarak bilinir. Skolyoz başlı başına bir hastalık değildir sadece bir bulgudur. Bir çok hastalığın etkeni yada sonucu olarak meydana gelebilir. İnsan omurgası yapı itibariyle anatomik olar...
Skolyoz Kaç Yaşına Kadar İlerler
Skolyoz Kaç Yaşına Kadar İlerler
Skolyoz Kaç Yaşına Kadar İlerler: Skolyoz, omurganın sağa veya sola eğilmesiyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu rahatsızlığın birçok nedeni vardır. Küçük yaşlarda başlar ve belirli bir yaştan sonra ilerlemesi durur.Skolyoz Kaç Yaşına Kadar İlerler ...
Skolyoz İçin Yatak
Skolyoz İçin Yatak
Skolyoz İçin Yatak, Skolyoz bir omurga rahatsızlığı olduğu için, kullanılan yatak da oldukça önemlidir. Çünkü skolyozlu hastaların özellikle sırt bölgelerinde omurların eğilmesi sonucu ağrılar meydana gelir. Bu ağrılar giderek şiddetlenir. Bu durumda...
Skolyoz Ağrısı Nasıl Geçer
Skolyoz Ağrısı Nasıl Geçer
Skolyoz Ağrısı Nasıl Geçer, Skolyoz insan omurgasının yana doğru yatışı olarak ifade edilir. Daha çok gelişim çağında görülen skolyoz, omurganın gelişimi ile birlikte her türlü tehliklere ve baskıya açık haldedir. Bu nedenle omurga çeşitli eğilmelere...
Skolyoz Ameliyatı Sonrası
Skolyoz Ameliyatı Sonrası
Skolyoz Ameliyatı Sonrası, skolyoz omurga, göğüs ve bel kısmında görülür. Skolyoz eğriliği omurganın sağa, sola ve içeriye doğru kıvrılarak eğilmesinden oluşan bir hastalıktır. Sağlıklı olan bir kişide omurgası boyunla kalça kemiğine doğru düz bir şe...
Minimal Skolyoz
Minimal Skolyoz
Minimal skolyoz, Adından da belli olduğu üzere çok fazla belli olmayan, çok aşırı rahatsız etmeyen ve derecesi çok düşük olan skolyoz çeşididir. minimal skolyoz genellikle on derecenin altında olan skolyoz çeşididir. Minimal skolyoz sonradan oluşan b...
Lomber Skolyoz
Lomber Skolyoz
Lomber Skolyoz, bel bölgesinde omurga eğriliğinin meydana gelmesini ifade etmektedir. Birtakım nedenlerle birlikte ortaya çıkan bu rahatsızlığın şiddeti yaş faktöründen ötürü kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Beldeki omurganın deformasyon geçirmes...
Torakal Skolyoz
Torakal Skolyoz
Torakal skolyoz, ergenlik döneminde görülebilen bir skolyoz türüdür. Kız çocuklarında erkek çocuklara oranla daha fazla görülebilmektedir. Torakal skolyoz taraflı skolyoz olarak da ifade edilebilmektedir. Bu hastalıkta omurga kavisli bir yay şeklinde...
Skolyoz Ağrısı
Skolyoz Ağrısı
Skolyoz Ağrısı, Skolyoz omurları sağa, sola, geriye, öne doğru yer değiştirmesini sağlar. Omurga kendi çevresinde döner. Omurgaya arkadan bakıldığında eğri durur. Kişi öne doğru eğildiğinde omurga düz olur. Belin yana ve arkaya doğru hareketini sağla...
Skolyoz Ölçümü
Skolyoz Ölçümü
Skolyoz Ölçümü, yapılırken omurgadaki oluşan eğrilik açısı için Cobb tarafından tanımlanmış olan yöntem kullanılmaktadır. Ölçüm aşamasında omurganın ana hattından ayrılmış olan ilk omurun üst tarafından geçen çizgi ile omurganın aly kısmındaki düzelm...
Skolyoz Ameliyatı
Skolyoz Ameliyatı
Skolyoz Ameliyatı: Skolyoz gelişme çağında omurganın sağa doğru eğilmesiyle, omurgada, göğüste ve bel bölgesinde ortaya çıkan bir hastalıktır. Skolyoz, omurganın sağa, sola veya içeri doğru eğilmesiyle oluşur. Skolyoz ameliyatı, bu eğriliği düzeltmek...

 

Skolyoz Düzeltme Egzersizleri
Skolyoz Dereceleri
Skolyoz Kaç Yaşına Kadar İlerler
Skolyoz İçin Yatak
Skolyoz Ağrısı Nasıl Geçer
Skolyoz Ameliyatı Sonrası
Minimal Skolyoz
Lomber Skolyoz
Torakal Skolyoz
Skolyoz Ağrısı
Skolyoz Ölçümü
Skolyoz Ameliyatı
Hafif Skolyoz
Boyunda Skolyoz
Skolyoz Boy Uzaması
Skolyoz Nasıl Düzelir
Torakolomber Skolyoz
Skolyoz Bitkisel Tedavi
Bebeklerde Skolyoz Nasıl Anlaşılır
Skolyoz 10 Derece
Skolyoz Başlangıcı
Skolyoz Zararları
Skolyoz Eğriliği Egzersizleri
Skolyoz Ameliyatı Riskleri
Skolyoz Barfiks
Sağ Torakal C Skolyoz
Skolyoz Sırt Ağrısı
Skolyoz Bacak Ağrısı
Skolyoz İçin Pilates
Akciğerde Skolyoz Nedir
Popüler İçerik
Hafif Skolyoz
Hafif Skolyoz
Hafif skolyoz, skolyoz kişilerin vücutlarında meydana gelen bir omurga eğriliğidir. Bir hastalık değil bir bulgu olarak kabul edilebilir. Çünkü bazı k...
Boyunda Skolyoz
Boyunda Skolyoz
Boyunda skolyoz, Vücudun önemli mekanizmalarından bir tanesi boyun omuriliktir. Boyun omurilik oldukça önemli ve dikkat edilmesi gereken bir bölgedir....
Skolyoz Boy Uzaması
Skolyoz Boy Uzaması
Skolyoz Boy Uzaması, omurga eğriliği olarak bilinen bir rahatsızlık olan skolyoz boy uzamasını olumsuz yönde etkiler. Sırt ve bel kısmında meydana gel...
Skolyoz Nasıl Düzelir
Skolyoz Nasıl Düzelir
Skolyoz nasıl düzelir, skolyoz omurgadaki anormal eğimden kaynaklanan bir rahatsızlıktır. Genellikle doğuştan olan bu rahatsızlık ne kadar erken yaşla...
Torakolomber Skolyoz
Torakolomber Skolyoz
Torakolomber Skolyoz, tıp dilinde torakombler olarak isimlendirilen göğüs ile sakrum arasındaki omurga kısmında oluşan eğrilik olarak tanımlanmaktadı...
Skolyoz Bitkisel Tedavi
Skolyoz Bitkisel Tedavi
Skolyoz bitkisel tedavi yöntemi ile meydana gelmiş olan omurga eğilmelerine ve omurga rahatsızlıklarına karşı oldukça faydalı uygulamalardan biridir. ...
Bebeklerde Skolyoz Nasıl Anlaşılır
Bebeklerde Skolyoz Nasıl Anlaşılır
Bebeklerde Skolyoz Nasıl Anlaşılır için belirtiler dikkate alınarak sonuca varılır. Bebeklerde skolyoz olması tıp dilinde konjenital skolyoz yani bebe...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Skolyoz Düzeltme Egzersizleri
Skolyoz Dereceleri
Skolyoz Kaç Yaşına Kadar İlerler
Skolyoz İçin Yatak
Skolyoz Ağrısı Nasıl Geçer
Lomber Bölgede Skolyoz Olması
Sırtımda 12-15 Derecelik Bir Skolyoz
Tüm Doktorlar Farklı Ölçüyor Dereceleri Kesin Ölçüm Var Mı?
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Lomber Bölgede Skolyoz Olması
Sırtımda 12-15 Derecelik Bir Skolyoz
Tüm Doktorlar Farklı Ölçüyor Dereceleri Kesin Ölçüm Var Mı?
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021