Skolyoz Ameliyatı

Skolyoz Ameliyatı

Skolyoz Ameliyatı: Skolyoz gelişme çağında omurganın sağa doğru eğilmesiyle, omurgada, göğüste ve bel bölgesinde ortaya çıkan bir hastalıktır. Skolyoz, omurganın sağa, sola veya içeri doğru eğilmesiyle oluşur. Skolyoz ameliyatı, bu eğriliği düzeltmek için yapılan cerrahi müdahaledir.100 kişiden 1 yada 3 kişiyi etkileyen hastalığın erken dönemde teşhis edilmesi önem arz eder. Skolyozun %80' lik bölümünün neden kaynaklandığı bilinememektedir. %20' lik kısmı ise kas ve sinir hastalığı yada kemikte enfeksiyon gibi hastalıklardan kaynaklanır. Hastalık çocukluk çağında daha sık görülür ve erken teşhis edildiğinde başarı oranı çok yükselir. Çünkü çocuk skolyozu erişkin skolyozundan farklı bir tablo çizer. 10 yaş altındaki çocuk hastalarda ilerleme çok daha hızlıdır sebebi ise büyüme hızıyla orantılı gelişen skolyozu durdurmak için füzyon denilen cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyulabilir. Bu durdurma ameliyatına her zaman başvurulmaz. Bu durdurma ameliyatı, 5 yaşın altında yapılırsa omurilik kanalının dar kalmasına, 8 yaşından önce yapılırsa akciğerin gelişmemesine ve 10 yaşın altında yapılırsa, göğüs kafesinin gelişiminin bozulmasına sebep olabilir. 10 yaşının altındaki hastalarda uygulanacak füzyon işlemi omurganın kısa kalmasına neden olabilir. Ancak eğri ve işlevsiz bir omurgadansa kısa ve düzgün bir omurga tercih edilebilir. Ancak tespit edilmemiş ve ilerlemiş vakıalar da skolyoz ameliyatı kaçınılmaz hale gelir. Ameliyatın gerçekleşmediği durumlarda ise rahatsızlık nedeniyle iç organlar görevini tam olarak yerine getiremez ve başka sağlık problemlerine zemin hazırlar. Çocuklarda ise gelişme ve büyüme sıkıntısı yaratarak başka hastalıklara sebep olabilir. Bu eğriliğe skolyoz ameliyatı ile müdahale edilmediğinde, omurilik zedelenerek hasta felç olma riskiyle karşılaşabilir.

Skolyoz Ameliyatı Ne Zaman Gereklidir?

Teşhis yapıldıktan sonra hastalar 3-6 ay arası periyotlarla takibe alınır. Her kontrolde eğriliğin derecesi ölçülerek ilerleme olup olmadığı saptanır. Çok hızlı ilerleyen vakıalarda, eğrilik 40 dereceye ulaşırsa skolyoz ameliyatı gerçekleşir. Yavaş ilerleyen vakıalar da ise eğrilik 40 dereceye ulaşsa dahi takibe devam edilebilir. 40 dereceye ulaşmış bazı eğriliklerde vücut dengesi bozulmaya başlamışsa, hızlı ilerleme gözlenmese de ameliyat yapılabilir. Skolyoz ameliyatının eğriliğin nerede olduğuyla da ilişkilendirilmesi gerekir. Özellikle bel bölgesini etkileyen skolyozların da ameliyat edilmesine karar verilebilir.

Ameliyatın Riskleri Nelerdir?

Ameliyat kararı hasta ve ailesiyle birlikte alınmalıdır. Uzman ve nitelikli kişiler tarafından yapılan ameliyatın riski oldukça düşüktür. Özellikle genç ve küçük yaş grubu hastalarda, omurga esnekse skolyoz ameliyatı gayet başarılı ve hastaya daha fazla yarar sağlayacak şekilde sonuçlanıyor.

Skolyoz Ameliyatı Süreci

Skolyozun cerrahi tedavisinde omurlara vida konulmak suretiyle eğrilik düzeltilir. Ortopedi cerrahisinin en uzun süren ameliyatlarından biri skolyoz ameliyatıdır. Ortalama 3,5-4 saat sürer. Ameliyattan 1-3 gün sonra, hasta ayağa kaldırılır ve tuvalete gitmesine ve oturmasına izin verilir. Hastalar ayağa kalktıkları zamanlarda altı hafta boyu korse takarlar. Ancak bu süre çocuklarda daha erkene çekilebilir. Ameliyattan sonra hasta periyodik aralıklarla 2 yıl takip edilir. Hiç bir sorun kalmadıysa hastanın takibi 2 yıl sonunda bırakılır.

Skolyoz Ameliyatı Sonrası

Ameliyattan sonraki aşamada düzelmiş kemik dokusunu, koruması için konan platin ve demir çubukların, kemik içindeki konumunu korumak için 6 ay hastanın ani hareketlerden ve ağır spordan kaçınması gerekir. Skolyoz ameliyatından sonra hastanın günlük işlerine dönmesi 1 ayda gerçekleşecektir ancak ağır ve daha yoğun enerji isteyen işler için üç ay geçmesi gerekmektedir. Bu arada da cerrahi seviyeye göre korse takılması ve istenilen süre bitimine kadar ise çıkarılmaması önerilmektedir.

Skolyoz ameliyatından sonra ameliyat yerinin su ile temasından da belli bir süre kaçınmalıyız. Mikrop yada enfeksiyon kapma riskine karşı yarayı korumalı, sağlıklı beslenmeli, ağır hareketlerden kaçınmalı ve beslenmemize dikkat etmeliyiz.
Yüzme en iyi spordur skolyozlu hastalar için çünkü suyun kaldırma kuvveti kaslarımızı çalıştırmaya yardımcı olur. Oturuş pozisyonu ve duruş pozisyonu da bir o kadar önemlidir skolyozlu hastalarda. Oturduğumuz sandalye ve yattığımız yatak sert olmalıdır. Duruş pozisyonumuz dik olmalı ve ayak iskeletinden destek almalıyız. Araba sürerken de dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Yatak ve sandalyede olduğu gibi koltuğun sert olması gerekmektedir, ayrıca bacağın gerilmemesi için direksiyona yakın sürmek hastanın lehine olacak pozisyondur. bayanlar düz taban ayakkabı giymemeli, orta yükseklikte topuk tercih etmelidir. Bunun sebebi düz taban ayakkabılar bele fazla yük bindirir.

Her türlü skolyoz tedavisinde kilo en önemli kriterdir. Hasta zayıf ve hareketli ise skolyoz ilerlemez, ilerlese de yavaş seyirlidir. Şişman ve hareketsiz hastada skolyoz çok hızlı ilerler, ameliyat olmaz gözüyle bakılan hasta bir müddet sonra bu cerrahi müdahaleden kaçamayacak hale gelebilir. Skolyoz ameliyatı hasta için çözüm olsa da, ameliyattan önce ve sonra omurgasını korumalı, kendi kendinin doktoru olmalıdır.
Son Güncelleme : 25.04.2021 20:44:55
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. ayşegül tunçer - 25.04.2021 20:44:55
Skolyoz Ameliyatı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Skolyoz Ameliyatı Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Skolyoz Ameliyatı"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Skolyoz Düzeltme Egzersizleri
Skolyoz Düzeltme Egzersizleri
Skolyoz Düzeltme Egzersizleri, Skolyoza özel olarak yapılması gereken fizik tedavi egzersizleri faydalı olmaktadır. Fakat bu egzersizler için zaman kavramı önem arz etmektedir. Çok erken yaşta başlamakta olan egzersizler çocuklarda erken bıkkınlığa n...
Skolyoz Dereceleri
Skolyoz Dereceleri
Skolyoz Dereceleri, Skolyoz halk arasında omurga eğriliği olarak bilinir. Skolyoz başlı başına bir hastalık değildir sadece bir bulgudur. Bir çok hastalığın etkeni yada sonucu olarak meydana gelebilir. İnsan omurgası yapı itibariyle anatomik olar...
Skolyoz Kaç Yaşına Kadar İlerler
Skolyoz Kaç Yaşına Kadar İlerler
Skolyoz Kaç Yaşına Kadar İlerler: Skolyoz, omurganın sağa veya sola eğilmesiyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu rahatsızlığın birçok nedeni vardır. Küçük yaşlarda başlar ve belirli bir yaştan sonra ilerlemesi durur.Skolyoz Kaç Yaşına Kadar İlerler ...
Skolyoz İçin Yatak
Skolyoz İçin Yatak
Skolyoz İçin Yatak, Skolyoz bir omurga rahatsızlığı olduğu için, kullanılan yatak da oldukça önemlidir. Çünkü skolyozlu hastaların özellikle sırt bölgelerinde omurların eğilmesi sonucu ağrılar meydana gelir. Bu ağrılar giderek şiddetlenir. Bu durumda...
Skolyoz Ağrısı Nasıl Geçer
Skolyoz Ağrısı Nasıl Geçer
Skolyoz Ağrısı Nasıl Geçer, Skolyoz insan omurgasının yana doğru yatışı olarak ifade edilir. Daha çok gelişim çağında görülen skolyoz, omurganın gelişimi ile birlikte her türlü tehliklere ve baskıya açık haldedir. Bu nedenle omurga çeşitli eğilmelere...
Skolyoz Ameliyatı Sonrası
Skolyoz Ameliyatı Sonrası
Skolyoz Ameliyatı Sonrası, skolyoz omurga, göğüs ve bel kısmında görülür. Skolyoz eğriliği omurganın sağa, sola ve içeriye doğru kıvrılarak eğilmesinden oluşan bir hastalıktır. Sağlıklı olan bir kişide omurgası boyunla kalça kemiğine doğru düz bir şe...
Minimal Skolyoz
Minimal Skolyoz
Minimal skolyoz, Adından da belli olduğu üzere çok fazla belli olmayan, çok aşırı rahatsız etmeyen ve derecesi çok düşük olan skolyoz çeşididir. minimal skolyoz genellikle on derecenin altında olan skolyoz çeşididir. Minimal skolyoz sonradan oluşan b...
Lomber Skolyoz
Lomber Skolyoz
Lomber Skolyoz, bel bölgesinde omurga eğriliğinin meydana gelmesini ifade etmektedir. Birtakım nedenlerle birlikte ortaya çıkan bu rahatsızlığın şiddeti yaş faktöründen ötürü kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Beldeki omurganın deformasyon geçirmes...
Torakal Skolyoz
Torakal Skolyoz
Torakal skolyoz, ergenlik döneminde görülebilen bir skolyoz türüdür. Kız çocuklarında erkek çocuklara oranla daha fazla görülebilmektedir. Torakal skolyoz taraflı skolyoz olarak da ifade edilebilmektedir. Bu hastalıkta omurga kavisli bir yay şeklinde...
Skolyoz Ağrısı
Skolyoz Ağrısı
Skolyoz Ağrısı, Skolyoz omurları sağa, sola, geriye, öne doğru yer değiştirmesini sağlar. Omurga kendi çevresinde döner. Omurgaya arkadan bakıldığında eğri durur. Kişi öne doğru eğildiğinde omurga düz olur. Belin yana ve arkaya doğru hareketini sağla...
Skolyoz Ölçümü
Skolyoz Ölçümü
Skolyoz Ölçümü, yapılırken omurgadaki oluşan eğrilik açısı için Cobb tarafından tanımlanmış olan yöntem kullanılmaktadır. Ölçüm aşamasında omurganın ana hattından ayrılmış olan ilk omurun üst tarafından geçen çizgi ile omurganın aly kısmındaki düzelm...
Hafif Skolyoz
Hafif Skolyoz
Hafif skolyoz, skolyoz kişilerin vücutlarında meydana gelen bir omurga eğriliğidir. Bir hastalık değil bir bulgu olarak kabul edilebilir. Çünkü bazı kişilerde hastalıklarının sonucunda ortaya çıkan bir durum olur. Hafif skolyoz için en düşük dereceli...

 

Skolyoz Düzeltme Egzersizleri
Skolyoz Dereceleri
Skolyoz Kaç Yaşına Kadar İlerler
Skolyoz İçin Yatak
Skolyoz Ağrısı Nasıl Geçer
Skolyoz Ameliyatı Sonrası
Minimal Skolyoz
Lomber Skolyoz
Torakal Skolyoz
Skolyoz Ağrısı
Skolyoz Ölçümü
Skolyoz Ameliyatı
Hafif Skolyoz
Boyunda Skolyoz
Skolyoz Boy Uzaması
Skolyoz Nasıl Düzelir
Torakolomber Skolyoz
Skolyoz Bitkisel Tedavi
Bebeklerde Skolyoz Nasıl Anlaşılır
Skolyoz 10 Derece
Skolyoz Başlangıcı
Skolyoz Zararları
Skolyoz Eğriliği Egzersizleri
Skolyoz Ameliyatı Riskleri
Skolyoz Barfiks
Sağ Torakal C Skolyoz
Skolyoz Sırt Ağrısı
Skolyoz Bacak Ağrısı
Skolyoz İçin Pilates
Akciğerde Skolyoz Nedir
Popüler İçerik
Boyunda Skolyoz
Boyunda Skolyoz
Boyunda skolyoz, Vücudun önemli mekanizmalarından bir tanesi boyun omuriliktir. Boyun omurilik oldukça önemli ve dikkat edilmesi gereken bir bölgedir....
Skolyoz Boy Uzaması
Skolyoz Boy Uzaması
Skolyoz Boy Uzaması, omurga eğriliği olarak bilinen bir rahatsızlık olan skolyoz boy uzamasını olumsuz yönde etkiler. Sırt ve bel kısmında meydana gel...
Skolyoz Nasıl Düzelir
Skolyoz Nasıl Düzelir
Skolyoz nasıl düzelir, skolyoz omurgadaki anormal eğimden kaynaklanan bir rahatsızlıktır. Genellikle doğuştan olan bu rahatsızlık ne kadar erken yaşla...
Torakolomber Skolyoz
Torakolomber Skolyoz
Torakolomber Skolyoz, tıp dilinde torakombler olarak isimlendirilen göğüs ile sakrum arasındaki omurga kısmında oluşan eğrilik olarak tanımlanmaktadı...
Skolyoz Bitkisel Tedavi
Skolyoz Bitkisel Tedavi
Skolyoz bitkisel tedavi yöntemi ile meydana gelmiş olan omurga eğilmelerine ve omurga rahatsızlıklarına karşı oldukça faydalı uygulamalardan biridir. ...
Bebeklerde Skolyoz Nasıl Anlaşılır
Bebeklerde Skolyoz Nasıl Anlaşılır
Bebeklerde Skolyoz Nasıl Anlaşılır için belirtiler dikkate alınarak sonuca varılır. Bebeklerde skolyoz olması tıp dilinde konjenital skolyoz yani bebe...
Skolyoz 10 Derece
Skolyoz 10 Derece
Skolyoz 10 derece, hastalığın ilerleme derecesini anlamamıza yardım eden ölçümdür. Skolyoz omurilik üzerinde meydana gelen bir rahatsızlıktır. Normald...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Skolyoz Düzeltme Egzersizleri
Skolyoz Dereceleri
Skolyoz Kaç Yaşına Kadar İlerler
Skolyoz İçin Yatak
Skolyoz Ağrısı Nasıl Geçer
Lomber Bölgede Skolyoz Olması
Sırtımda 12-15 Derecelik Bir Skolyoz
Tüm Doktorlar Farklı Ölçüyor Dereceleri Kesin Ölçüm Var Mı?
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Lomber Bölgede Skolyoz Olması
Sırtımda 12-15 Derecelik Bir Skolyoz
Tüm Doktorlar Farklı Ölçüyor Dereceleri Kesin Ölçüm Var Mı?
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021